Tin mới

Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ ý tế đã phát biểu sáng nay ‘Thời gian ngắn nữa, Việt Nam sẽ chiến thắng đợt dịch thứ 3’.

 

Ông nói thêm dựa vào những kết quả trong việc ngăn chặn hạn chế lây lan dịch bệnh liên quan tới ổ dịch tại Hải Dương, Bộ Y tế có niềm tin thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ chiến thắng đợt dịch thứ ba.

Tuy nhiên chúng ta cần cảnh cảnh giác vì ngưồn lây bệnh vẫn còn, nên vẫn phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế đảm bào sưc khoe cho cá nhân và cộng đồng.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »