Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Khủng khiếp còn hơn VN, nhưng có thể do chế độ quay nhanh nên có cảm tưởng gay cấn hơn.

Balas