Tạo bộ đếm số người đang vào (online) Blog của mình !

Để biết số người đang vào(online) Blog của mình, các bạn nên trang bị một bộ đếm như hình dưới: 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Để làm được điều này các bạn có thể chèn code vào template blog của mình hoặc tạo một tiện ích (Widget).
1- Tạo một tiện ích (Widget) - Cách này đơn giản đễ làm.
Bạn đăng nhập vào Blog của mình rồi vào Bố cục>Thêm tiện ích>HTML/Javascript rồi dán đoạn code sau đây vào phần soạn thảo tiện ích. 

Xong lưu lại rồi đăng xuất khỏi Blog. Vào lại Blog các bạn thấy bộ đếm đã xuất hiện rồi đó.
2- Chèn code vào Template của blog (cái này có vẻ bài bản hơn)
- Đăng nhập vào Blog của bạn
- Vào Mẫu> Chỉnh sửa HTML và dán đoạn code sau trước thẻ </head>
- Chèn code sau đây trước thẻ </body>
- Cuối cùng lưu mẫu và thoát khỏi Blog là OK !
Source from (Nguồn bài đăng):  minh lương và mọi người


Previous
Next Post »