Đóng dấu bản quyền cho Flash

 Đóng dấu bản quyền cho ảnh hay Video có rất nhiều phần mềm để làm. Một trong số dó là: Watermark Master, Video Watermark Pro, BatchImageMarker...Còn đóng dấu bản quyền cho Flash thì hơi hiếm. Trong thời gian sử dụng Sothink SWF Quicker  tôi thấy nó còn có thể dùng để đóng dấu bản quyền cho Flash. Tôi xin chia sẽ với các bạn !
Để làm được việc này các bạn phải cài cho máy của mình Sothink SWF Quicker rồi mở nó ra để tiến hành các bước như sau:
1- Nhập (Import) flash vào
2- Tạo thêm một layer mới cho flash có tên là: "Anh dong dau"
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Muốn ảnh đóng dấu hiện dài hay ngắn trong Flash theo ý mình, các bạn chọn frame đầu tiên của layer "Anh dong dau" rồi nhấn vào F5 để kéo nó ra (thêm frame)
3- Chọn ảnh đóng dấu để để đưa vào Flash
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
4- Chỉnh sửa kích thức cho ảnh hợp với flash của mình
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
5- Di chuyển ảnh đóng dấu đến nơi mình muốn đặt bằng cách chọn layer "Anh dong dau" rồi kích vào ảnh. Lúc nào xung quanh ảnh hiện các dấu quai thì dùng kết hợp 2 phìm CTRL+mũi tên để di chuyển
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
6 Xem thử rồi xuất Flash đã được đóng dấu ra (lưu vào máy)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Và đây là kết quả  (với ảnh đóng dấu xuất hiện hết quá trình Flash chơi) (Kích vào nút tam giác để nghe nhạc và Nút hình vuông để dừng nghe)

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Previous
Next Post »