Sự nghiệp của Cục trưởng được phong tặng danh hiệu NSND

 Trong danh sách những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần này có Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Trần Ly Ly.

Previous
Next Post »