Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Bài hát NML sưu tầm nằm trong số nhiều bài hát hay về mùa Thu Hà Nội. Trời HN đang mưa gió, mát lành được nghe bài hát về Hà Nội quên hết cả dư âm những ngày hè nóng bòng vừa qua.

Balas