Đôi điều nhắc lại

Giải phóng thủ đô Hà Nội là ngày 10 tháng 10 năm 1954, thời tiết Hà Nội lúc đó không còn là mùa hè để có cái nắng chói chang, Ông Bảo là người đâu tiên trở về nhà sau chiến tranh, ông về có 1 đêm. sáng mai lại đi ngay, gần 1 tháng sau ông quay trở lại nhà 53 vào ban ngày
Previous
Next Post »