Thăm PARIS thủ đô nước Pháp

  


Paris là thủ đô và là thành phố đông dân nhất nước Pháp, có diện tích hơn 105 km2. Kể từ thế kỷ 17, Paris đã là một trong những trung tâm lớn về tài chính, ngoại giao, thương mại, thời trang, ẩm thực, khoa học và nghệ thuật của châu Âu. Thành phố Paris là trung tâm và là nơi đặt trụ sở chính quyền của vùng và tỉnh Île-de-France, hay Vùng Paris, có dân số ước tính là 12.174.880 người, hay khoảng 18% dân số Pháp. Vùng Paris có GDP là 709 tỷ € vào năm 2017. Theo Khảo sát Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu của Economist Intelligence Unit vào năm 2018, Paris là thành phố đắt đỏ thứ hai trên thế giới, sau Singapore và đứng trước Zürich, Hồng Kông, Oslo và Geneva. 

Ông Bà D&C đã có dịp thăm Paris trong chuyến du lịch các nước Châu Âu

Kỷ niệm du lịch

VideoPVD

Một thoáng Paris 

VideoAroundtheWorld4K

Blog Gia Đình Cụ Quang
Previous
Next Post »