68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỉ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm chấu, chấn đông địa cẩu " (7.5.1954-7.5.2022). Đện Biên Phủ cất cảnh từ nay.

Phạm Lê

Previous
Next Post »