Những ngày đáng nhớ trong năm!

Các thành viên hãy cho biết những ngày đáng nhớ năm của gia đình mình để mọi người biết và còn chúc mừng. Riêng các ngày giỗ chắc chú Ngọc phải lên một danh sách để mọi người ghi nhớ và làm lễ. Hơn nữa sẽ có thể thắp nhang trên bàn thờ nhà Tổ Tiên (ở nhà chú Ngọc) ngay trên blog này. Muốn được như vậy, anh nhờ Khanh mua mấy cây nhang lớn đến thắp ở bàn thờ nhà chú Ngọc, sau đó dùng camera quay đoạn phim chưa có nhang và nhang đã cháy, chép ra đĩa rồi gửi Việt Hùng (cô Liên) mang vào cho anh. Anh sẽ đưa lên blog cho mọi người gần xa có cơ hội thắp nhang khi cần. Như thế đã nhé.
Previous
Next Post »